fUtuzifUtt ;rbltzq bu vte vJo; bu mbuxfUh YJk tlu skdtu bu cnwbqg hl fUe ;hn Rogto mu hrt ni mabwa, ;rb bu gn ltb fUt yto skd fUe tx fUmbu ni Rm rJrat, rclt rcdzu nwY Atuxu vJo; fuU={ (snt nJt ltet ni, =]g Jtmleg yr;mw=h YJk rlbo;t st ttg= ne yg vJo; fuU={t bu ni) fuU rY ytih te mwbra; YJk vwfUthteg ltb fUe lne fUvlt fUe st mfU;e te vrab ttxe bu Qvhe vte vJo; fuU =rtt Atuxe fUt vtl-t fUtuzifUtt, b=whi mu 120 rfUtubexh =qh mtdh mb; mu Qvh 2933 bexh vh rt; ni 1845 bu ybhefUe tboathfUtu mu tust dgt fUtuzifUtl Rr;ntm fUt rtth niRl vntrzgt bu YfU mbg hnluJtu vtrgtlt fuU yr;-yJutut YJk fUt;J yrt ;fU tutcdlqh md{ntg bu =utu st mfU;u niyts te fwUfUt dwVUt fuU vtm fwUA vtrgtlfu =utu st mfU;u ni Wl r=lt bu, mzf ln tuU- tudt fUtu , sdk fuU t;ht fUt mtblt fUhfUh ci-dtze YJk vtfUe mu mih fUhlt vz;t tt tehu-tehu fUtuzifUtt fUe Wrl; nwRo, tboathfU lu rdhstth fuU stg=t= fUtu ttrv; rfUgt, ;c fuU fURo ttmfU htsfwUbtht lu dtbeo yJfUtt d]n cltgu c ttuu dY rJtg YJk ntux cltge dge ytih ltdtrhfU mwrJttyt fUt Jut nwyt

ldh

fUtuzifUtt mu vte fUt mih fUhlt YfU ltxfUeg ylwtJ ni, stu fU֘th mu Qxe ;fU ttxe mzfU vh mih fUhluJtu ttd fUt mkbthfU ni dhb YJk tq mu ZfuU mb;t fUtu veAu AtuzfUh xkzu vntrzgt fuU Qvh muh fUhlt ythtb ni ltz fuU vuz bu Strl ttl tu;t mu Wmtrn; bkshe fUe ymg Stze YJk dtihJe at=e cq; fuU vuX mu rbu nwY ;]thtuvt fUe ;hn Jlvr; seJl tehu mu c= st;t ni ybhtJ;e ctkt fUt =]g, YfU Sdbdt;t le;b rJ;th vtle fUt =]g ni rsmu tqt ln st mfU;to Qvh mVUh fUhlu vh, fuUtku fuU vuW fuU c=u bu fUtrxh vuztu r=ttRo =ulu ni ytih vqht =unt; rc=q mu mrs;u hl hdel rJhtlVqUt cl st;t ni rsmbu bsl=t YJk cudle tttg ni nJt bu YfU vxu yJtt ni, rsmmu fUtuRo yvle tt gt =wttt ;fU vnwa;t ni btdo fuU YfU btuz vh, at= me s vt; Shlu fUt Sdbdtlt YJk dhs gtrtgt fUtu ytbkrt; fUh;t ni fUtuzi ldh bu vnwalu vh, vttvt; vuWt fuU VUtutl WlfuU ttutgwri; mu nhYfU fUtu ytbkrt; fUh;u ni

Copyright © NLC Ltd. 2004. Best Viewed in 800 x 600 I.E. 5.0 & Above